Spoor 2 traject

COVERZ consultancy begeleid organisaties en medewerkers bij een spoor 2 traject

SPOOR 2

COVERZ consultancy begeleid organisaties en medewerkers wanneer een arbeidsdeskundige een spoor 2 traject adviseert. Spoor 2 wordt geadviseerd als er geen structurele werkhervattingsmogelijkheden meer zijn binnen de eigen organisatie. Onder re-integratie in spoor 2 vallen alle activiteiten gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie.

In een spoor 2 begeleidingstraject zorgt COVERZ voor:

Een reeks aan activiteiten die ervoor zorgen dat de medewerker in staat is om passende arbeid te vinden binnen de grenzen van zijn/haar mogelijkheden. Denk hierbij (indien van toepassing) aan:

 • aandacht voor verlies-rouwverwerking en acceptatie, bij het afscheid nemen van bestaand werk en zoeken naar ander werk;
 • professionele testen;
 • exploratie arbeidsmarkt aan de hand van zoekprofiel en persoonsprofiel;
 • voorbereiding op het sollicitatie proces: cv, netwerkbrief, sollicitatiebrief;
 • voorbereiding op het sollicitatiegesprek/netwerkgesprek;
 • leren benutten van online systemen bij het zoeken naar ander werk.

Na een intake met medewerker maken wij een duidelijk trajectplan. Hierin hebben wij speciaal aandacht voor:

 • de arbeidsmogelijkheden;
 • de verwervingsmogelijkheden;
 • de hervattingsmogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt;
 • Aan de hand van dit plan maken wij met medewerker periodieke afspraken en stellen wij doelen. Wij rapporteren aan de werkgever over de voortgang van de begeleiding. Wij zorgen voor een volledige eindrapportage die u en uw medewerker ontvangen en kunnen overhandigen aan het UWV;
 • Spoor 2 begeleiding.

Loopbaantraject

Naast spoor 2 begeleiding verzorgen wij ook loopbaanbegeleidingstrajecten, deze trajecten zijn passend wanneer;

 • er geen match meer is (inhoud werk-persoonlijke wensen);
 • een verstoorde werk-priv√© balans ervoor zorgt dat het bestaande werk niet meer passend is;
 • een medewerker zich onvoldoende gewaardeerd voelt op het werk;
 • de medewerker totaal iets anders wil gaan doen;
 • de verhoudingen tussen werkgever en werknemer verstoord zijn geraakt;
 • er liggen onvoldoende uitdagingen in het bestaande werk.

Ook hier zullen wij door middel van diverse gerichte activiteiten de medewerker begeleiden bij het maken en zo mogelijke effectueren van loopbaankeuzes. Een loopbaantraject is een traject wat op maat wordt ingericht.

Interesse of een vraag?

Neem dan via onderstaand formulier contact op met ons.

The form contains errors