RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Met een RI&E zet u risico’s op een rij, zo kunt u de risico’s gericht aanpakken!

RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

U heeft vast wel eens gehoord van een risico inventarisatie en -evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf met daarbij een plan voor het oplossen van de risico’s. Met de lijst en het plan kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen, dus ook het financiële risico.

Een RI&E is dé basis van uw arbobeleid. Een RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van een RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is.

Wist u dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle bedrijven met personeel? Veranderd er iets in uw werkomstandigheden? Dan moet u uw RI&E ook actualiseren.

RI&E zelf doen of laten doen?

Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf zelf doen of uitbesteden. Kiest u ervoor om de RI&E zelf te doen, laat u dan goed informeren over de wijze waarop u dit het beste kunt vormgeven. Veel informatie over de RI&E is terug te vinden op de website www.rie.nl.

Wilt u ondersteunt worden bij de uitvoering van de RI&E dan helpen wij u daar uiteraard graag bij.

Toetsen

Naast de volledige uitvoering van de RI&E kunnen wij de RI&E die reeds gemaakt is binnen uw organisatie toetsen. Deze toetsing wordt gedaan door een gecertificeerde kerndeskundige.

Indien u interesse heeft in een RI&E uitgevoerd door COVERZ consultancy, vul dan onderstaand formulier in.

Interesse of een vraag?

Neem dan via onderstaand formulier contact op met ons.

The form contains errors