Overige diensten

Wist je dat COVERZ nog meer diensten aanbiedt?


Werkplekonderzoek

Veiligheid en goede arbeidsomstandigheden zijn binnen uw organisatie belangrijke onderwerpen om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Betreffende medewerker ervaart lichamelijke klachten, die hinderen in een goede en gezonde uitvoering van de werkzaamheden.

De volgende stappen maken onderdeel uit van de uitvoering van het werkplekonderzoek:

  • Een bezoek ter plaatse. Onder uw begeleiding een oriënterende rondgang in de betreffende werkomgeving en een gesprek met de betrokken medewerker en leidinggevende;
  • Inventarisatie van de klachten, observatie van de uitgevoerde werkzaamheden en vervolgens deze toetsen aan de klachten die momenteel optreden;
  • Verwerking van de resultaten en opstellen van (concept) rapport inclusief adviezen voor verbetering waar nodig en mogelijk;
  • Telefonisch overleg over het concept rapport en definitieve afronding.

 

Coaching en Mindfulness coaching

Daar waar medewerkers vastlopen door belemmeringen die zij ervaren in diverse deelgebieden van het leven, bieden wij coaching trajecten aan. In een coaching traject wordt stilgestaan bij de onderliggende problematiek die maakt dat een medewerker ‘vastloopt’.

In een coaching traject krijgt de medewerker tools aangereikt om stappen te kunnen zetten tot effectieve verandering. Om deze stappen te kunnen zetten wordt in een traject gebruik gemaakt van testen oefeningen en werkopdrachten.

Resultaten

Wij boeken in de regel zeer positieve resultaten met onze cliënten. Wij zien dat de client meer inzicht krijgt in het eigen handelen. Wanneer inzicht ontstaat is de client ook in staat op een positieve wijze te komen tot verandering in gedrag. Dit heeft op de cliënt maar vaak ook op de omgeving een enorm positieve uitwerking.

 

HR ondersteuning en detachering

Voor tijdelijke vervanging of voor het opvangen van (tijdelijke) tekorten op uw HR afdeling bieden wij HR ondersteuning aan. Indien wij u hierin kunnen ondersteunen neem gerust contact op zodat wij de mogelijkheden die wij hebben kunnen bespreken.

Complexe HR projecten/opdrachten

Soms staat u voor een complexe HR gerelateerde opdracht:

  • begeleiding van medewerkers op individueel niveau;
  • ondersteuning bij arbeid gerelateerde problematiek – probleemoplossend;
  • problematiek die speelt op organisatie of team niveau.

 


Interesse of een vraag?

Neem dan via onderstaand formulier contact op met ons.

The form contains errors