Diensten | COVERZ consultancy
15526
page-template-default,page,page-id-15526,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Diensten

Verzuimbegeleiding vanaf dag 1

Daar waar veel arbodiensten niet verder gaan dan het volgen van de verplichte stappen in de Wet Verbetering Poortwachter, zorgen wij dat wij door onze zeer effectieve gedragsmatige aanpak het (beïnvloedbare) verzuim binnen uw organisatie duurzaam oplossen. Verzuim kent vaak veel onderliggende oorzaken, sec volgen van de Wet Verbetering Poortwachter levert vaak onvoldoende resultaat. Komen tot de kern van de onderliggende problematiek maakt dat de medewerker zich gehoord voelt en zich gecommitteerd op gaat stellen, voor de werkgever ontstaan daardoor gerichte en positieve oplossingen.

Beïnvloedbaar verzuim

Beïnvloedbaar verzuim is vaak complex.  Psychische, psychosociale, fysieke gedrags en functioneringsaspecten bepalen samen de duur en complexiteit van het verzuim. Daarnaast is de organisatie en de cultuur binnen de organisatie van invloed op de wijze waarop men omgaat met verzuim.

COVERZ begeleidt organisaties (Directie, HR, leidinggevenden, medewerkers) bij het komen tot constructieve en effectieve begeleiding bij complex verzuim.

Niet beïnvloedbaar verzuim

Indien uw medewerker onverhoopt niet meer kan re-integreren vanwege ernstige en duurzame beperkingen begeleiden wij uw medewerker en organisatie op een zo humaan mogelijke wijze. Goed werkgeverschap door de noodzakelijke (verplichte) begeleiding zo goed mogelijk te organiseren staat hierbij centraal.

Werkwijze verzuimbegeleiding

COVERZ werkt met all-in abonnementen en met basisabonnementen. Daarnaast werken wij op prestatiebasis in organisaties. Graag meer informatie? Bel of mail ons..

Crisisinterventie – Complex Verzuim – Second Opinion

Binnen uw organisatie of in een team zeer hoog verzuim? Of loopt u vast bij een verzuimcasus?

Crisisinterventie

Hoog verzuim heeft een zeer nadelige invloed op de gehele bedrijfsvoering. Bij hoog verzuim spelen bedrijfsmatige factoren (leiderschapsstijl, organisatie, cultuur etc.) een zeer belangrijke rol. COVERZ maakt samen met uw organisatie een heldere gestructureerde analyse van de aard en oorzaak van het verzuim. Aan de hand van deze analyse wordt een gericht Plan van Aanpak gemaakt om te komen tot snelle verzuimreductie binnen uw organisatie.

Complex Verzuim

Indien de bestaande begeleiding bij verzuim onvoldoende effectief blijkt kunt u COVERZ consultancy inzetten. Vaak realiseren wij door middel van onze  unieke aanpak een doorbraak bij complexe verzuimvraagstukken.

Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van complexe verzuimproblematiek.  Wij doen dit door middel van een zelf ontwikkelde gedragsmatige aanpak. Onze seniorconsultants komen vrijblijvend bij u langs om het bestaande probleem te bespreken en inzicht te geven in mogelijke oplossingsrichtingen.

Second Opinion

Naast het oplossen van complex verzuimdossiers kunt u bij ons ook een SECOND OPINION aanvragen.

Bent u of uw medewerker het niet eens met het advies van de bedrijfsarts. Onze bedrijfsartsen zorgen voor een tweede onafhankelijk advies.

Graag meer informatie? Bel of mail ons?

Advisering Begeleiding en Training

Verzuimtrainingen voor leidinggevenden

Leiderschapsstijl is een van de belangrijkste beïnvloedende factoren op het wel of niet ontstaan van verzuim. Leidinggevenden worstelen vaak met verzuimvraagstukken. Gezonde verzuimbegeleiding vraagt om specifieke vaardigheden (communicatie en positieve gedragsbeïnvloeding) en kennis van wet en regelgeving (Wet Verbetering Poortwachter). Wij leveren trainingen op maat binnen iedere organisatie. U kunt samen met ons de inhoud van de gewenste training bespreken.

 • Verzuim en gespreksvaardigheden (preventief verzuimgesprek, frequent verzuimgesprek, verzuimbegeleiding en gedrag)
 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Trainingen coachend leiderschap
 • Functioneringsgesprekken

Verzuimtrainingen voor HR professionals

Verzuim vraagt om veel kennis en ervaring. Trainingen voor HR zijn gericht op het door ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van verzuim. Trainingen zijn bij voorkeur interactief en worden volledig aangepast aan de behoeften binnen uw organisatie.

 • Wet verbetering poortwachter
 • Implementatie verzuimbeleid
 • Gespreksvaardigheden
Coaching

Intensieve coachingstrajecten

Wanneer een coaching traject wordt aangevraagd ervaart u of een medewerker binnen uw organisatie een probleem. Ervaren problematiek heeft meestal te maken met belemmeringen die ontstaan in ‘normaal’ functioneren. Deze belemmeringen komen meestal voort uit psychische, psychosociale of fysieke problemen. Ook kunnen gedragsmatige zaken o.a. functionerings – en loopbaanproblematiek een rol spelen.

De wijze waarop iemand omgaat met ontstane belemmeringen  wordt bepaald door zaken als, opvoeding, karakter, omgeving waarin iemand opgegroeid is, culturele achtergrond, opleiding, ontwikkelingsniveau, ervaringen etc.

In een coaching traject gaan wij met elkaar op zoek naar bestaande mechanismen die ervoor zorgen dat er belemmeringen ontstaan in ‘normaal’ ‘gezond’ en ‘gelukkig’ functioneren.

Daarnaast wordt er in samenspraak met de coachee door middel van een concreet doelgericht plan  gewerkt aan gestelde doelen ter bevordering van het algeheel functioneren.

Individuele coaching leidinggevenden bij verzuim

Soms heeft een leidinggevende behoefte aan intensieve training en coaching on the job bij effectieve gespreksvoering (verzuimgesprek, coachend leidinggeven, functioneringsgesprek etc.). COVERZ consultancy levert maatwerkoplossingen voor individuele training en coaching van uw leidinggevenden. Trainingen kunnen in-house en on the job ingericht worden.

Spoor II Trajecten

Wij verzorgen spoor II trajecten. Wij begeleiden medewerkers bij het oriënteren en vinden van andere loopbaanmogelijkheden of passend werk buiten de organisatie.

Re-integratie tweede spoor houdt in dat de werkgever de arbeidsongeschikte werknemer intensief laat ondersteunen bij het zoeken naar passend werk bij een nieuwe werkgever. COVERZ consultancy kan bij deze werkgeversverplichting begeleiden ondersteunen en bemiddelen. Een tweede spoor kan, zodra blijkt dat de arbeidsongeschikte werknemer niet terug kan keren in huidige functie of bij de huidige werkgever al tijdig naast het lopende eerste spoor traject worden ingezet.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende kennismaking met een van onze coaches, wij informeren u graag persoonlijk over onze mogelijkheden…

Executive Coaching

Executive Coaching & Verandermanagement

Onze executive coaching trajecten richten zich op het optimaliseren van leiderschapsstijl en strategisch management op executive niveau.

Leiders op executive niveau staan vaak alleen in het maken van beslissingen. COVERZ coacht executives op verschillende niveaus.

 • Strategische vraagstukken,
 • Motivational Leadership
 • Verandertrajecten in organisaties
 • Intrinsieke en extrinsieke factoren die leiderschap beïnvloeden (zingevingsvraagstukken, sterkten en zwakten, doelen en acties)
 • Communicatiestijl en techniek

Coaching geeft inzicht in eigen handelen. Door inzicht ontstaat bewustwording en verandering. Verandering zorgt voor doorontwikkeling en optimalisering van leiderschapsstijl.

Door middel van een concrete doelgerichte aanpak zorgen wij samen met uw organisatie voor effectieve oplossingen.

Graag maken wij geheel vrijblijvend kennis.