Keuringen

COVERZ consultancy

Keuringen

In de loop van het arbeidzame leven zijn er diverse momenten waarop werknemers verplicht kunnen worden zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek of keuring gebaseerd op wet- en regelgeving of CAO.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Verplichte medische keuring
    Ieder medisch onderzoek van een werknemer tijdens zijn dienstverband dat is gebaseerd op een wettelijke verplichting of verplichting op basis van een CAO waaraan een werknemer zich in opdracht van zijn werkgever dient te onderwerpen en waaraan rechtsgevolgen zijn verbon- den en dat niet wordt verricht in het kader van ziekteverzuimbegeleiding3.
  • Aanstellingskeuring
    Alle vragen over de gezondheidstoestand van de keurling en/of het verrichten van medisch onderzoek in verband met het aangaan (of wijzigen) van een arbeidsverhouding.

Keuringen mogen uitsluitend uitgevoerd worden indien hier binnen de wet en regelgeving of CAO duidelijke afspraken over zijn gemaakt.

COVERZ consultancy BV voert diverse keuringen uit voor organisaties. Indien u op basis van de CAO of bestaande wet en regelgeving keuringen uit dient te voeren binnen uw organisatie neem dan gerust contact met ons op. 

Op basis van de exacte wensen en eisen binnen uw organisatie brengen wij een passende offerte uit.

 

Rijbewijskeuringen

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunnen wij deze voor u uitvoeren. Bel of mail even met ons medisch secretariaat. Wij zorgen dan voor een spoedige afspraak bij een BIG geregistreerde arts.

medischsecretariaat@coverzconsultancy.nl

Indien u meer informatie wilt over een rijbewijskeuring kunt u terecht op de website van het CBR, www.cbr.nl

Interesse of een vraag?

Neem dan via onderstaand formulier contact op met ons.

The form contains errors